Databehandleraftale og databeskyttelse i erhvervslivet

Databehandleraftale og databeskyttelse i erhvervslivet

Utilstrækkelig sikkerhedsadfærd ses alt for ofte. Det kan være ikke bare de sårbarheder, der ligger i en IT-infrastruktur, men også mangel på viden, da IT er blevet meget komplekst og svært at følge med i. Det er vigtigt at højne standarderne, når det handler om databeskyttelse, informationssikkerhed og generel cybersikkerhed, da dine data er grundstenene i din virksomhed. Eksempelvis har GDPR haft en stor indvirkning på måden, vi tænker på, og hvordan vi tilpasser os den nye digitale verden.

Persondataforordningen har for mange danske virksomheder haft en overvældende effekt på arbejdsgange og medført nye konsekvenser – især opbevaring af data og pligten til at informere om ikke bare brugen af disse, men også misbrugen. I takt med, at flere og flere virksomheder bliver forbundet som samarbejdspartnere især igennem online-platforme, bliver der skabt nye sårbarheder, der kan være en potentiel kilde til angreb.

Hvorfor er en databehandleraftale vigtig for din virksomhed?

Det er vigtigt at være forbundet til sine samarbejdspartnere, men hvis der først er et råddent æble, kan det ødelægge alle i kurven. Dette er også gældende, hvis én mister eller lækker dine data, for så er skaden sket. Det påvirker alle, der interagerer med hinanden. Derfor er det vigtigt, at man sørger for, at ens data også beskyttes af de øvrige virksomheder, man arbejder sammen med, og grunden til, at vi i any.cloud benytter en databehandleraftale, er, at den er udviklet til at beskytte dig som vores partner og skabe tryghed for dig og din virksomhed.

Databehandleraftalen er godkendt af Danish Cloud Community, der har til formål at højne sikkerhed og kvalitet for cloud-hostere i Danmark. Der er nemlig rigtig mange hostere, som tilbyder services i dag, men det er ikke alle hostingvirksomheder, der lever op til strenge krav som f.eks. ISAE-3402. Hele vores virksomhed lever op til kravene og ikke kun de datacentre, vi benytter – vigtig forskel! At tilbyde effektive og sikre løsninger er vores levebrød. For hvis vores kunder ikke føler sig trygge, når de overlader deres IT i vores hænder, hvad har vi da? Derfor sikrer vi vores kunder med en databehandleraftale.

Med en databehandleraftale og en anerkendt partner er du sikret imod dårlig hosting, fordi aftalen er udviklet til dig og ikke til os. Og fordi vi gerne vil sikre vores kunder, har vi en databehandleraftale med i alle vores løsninger.